slide slide slide

Exteriérové aj interierové schody

Schodisko je významnou dominantou každého priestoru a zároveň dôležitých funkčným prvkom vášho exteriéru. Pri návrhu schodiska dbáme na to, aby nebolo iba spojovacím prvkom ale aby splnilo estetickú funkciu a stalo sa srdcom vášho domu. Po oboznámení sa s Vašimi predstavami vám vypracujeme návrh schodiska a zrealizujeme ho.

Ponúkame výrobu schodísk nielen pre rodinné domy ale aj väčšie objekty priemyselného charakteru.

Vyrábame :

- nosníkové schody
- atypické schody
- samonosné schody

Exteriérové schody vyrábame väčšinou zo železa s protišmykovými nášľapmi. Môžu byť taktiež kombinované aj s betónovými, mramorovanými nášľapmi alebo zo železa.